Informace pro návštěvníky

Dokumentační centrum poskytuje informace o příčinách, rozměrech a důsledcích vysídlení, vyhnání a nucené migrace v Evropě i mimo ni ve dvacátém století. Hlavní důraz je kladen na vysídlení a vyhnání Němců na konci druhé světové války, jež vyvolalo Německo. Dokumentační centrum nabízí výstavy, knihovnu a archiv svědectví, prohlídky a workshopy, akce, obchod a restauraci.

Zjistěte více
Exhibition © Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, Foto: Markus Gröteke

Výstava

Výstava objasní politicky, etnicky a nábožensky motivovanou nucenou migraci ve dvacátém století především v Evropě, ale i mimo ni. Ve středu pozornosti výstavy je vysídlení a vyhnání Němců během druhé světové války vyvolané Německem a po jejím skončení. Výstava se zaměřuje na otázky univerzálního významu: Proč jsou lidé vyháněni nebo nuceni k migraci? Jaké jsou cesty, po kterých musí jít? Co to znamená ztratit svoji vlast? Jak mohou tito lidé začít znovu? 

Čeká na vás mnohostranná prezentace originálních předmětů, dokumentů a fotografií i zprávy z terénu a životní příběhy. 

V přízemí na prostoru velkém 450 m2 budou prezentovány doplňkové speciální výstavy.

Lesesaal Der Lesesaal im Dokumentationszentrum © aatvos bv / Marco Heyda

Knihovna a archiv svědectví

Zveme vás k návštěvě vědecké knihovny a našeho archivu obsahujícího dokumenty, zprávy o vysídlování a dojemné rozhovory s očitými svědky, které se nacházejí v prvním patře Dokumentačního centra. Zde se můžete ponořit hlouběji do našich témat a získat fascinující vhled do orální historie a genealogického výzkumu. Můžete zde rovněž provádět elektronický výzkum ve významných sbírkách a databázích dalších institucí souvisejících s těmito tématy.

O nás

Dokumentační centrum spravuje Federální nadace pro vysídlení, vyhnání a usmíření. 


Servis pro návštěvníky
T +49 30 206 29 98-50
gruppen@f-v-v.de

Adresa
Nadace pro vysídlení, vyhnání a usmíření
Stresemannstr. 90 
10963 Berlin 
Německo

Dokumentationszentrum © Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, Foto: Dawin Meckel

Otevírací doba

Út–Ne: 10–19 hod.

Knihovna a archiv svědectví

Út–Pá: 10–19 hod.

Vstup zdarma

Vogelperspektive des Dokumentationszentrums mit Beschriftung der Umgebung © Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, Foto: Wolfgang Chodan

Jak se k nám dostanete

Dokumentační centrum pro vysídlení, vyhnání a usmíření 
Stresemannstraße 90 
10963 Berlin 

Google Maps

S Anhalter Bahnhof
S1, S2, S25, S26

S Anhalter Bahnhof
M29, M41

Využijte prosím veřejnou dopravu, protože u Dokumentačního centra není k dispozici parkoviště.

Naše služby

Pro turisty a zahraniční hosty

Celkové prohlídky stálé expozice Rozmanité předměty, evokativní příběhy a kontroverzní otázky v 60 minutách: Nabízíme průvodcované prohlídky pro veřejnost, které poskytují přehled o stálé expozici.

Pro studenty a mládež

Průvodcované prohlídky výstavy zaměřené na dialog a zapojení v 90 minutách pro mladé lidi a školní třídy.

Místní obyvatelé

Průvodcované prohlídky pro veřejnost a tematické prohlídky na téma vysídlení a vyhnání s akcemi zaměřenými na jednotlivé regiony, včetně Slezska, východního Pruska, jihovýchodní Evropy a oblastí, v nichž je vysídlení aktuálním problémem.

Pro učitele a budoucí učitele

Multiperspektivní a metodicky rozmanité workshopy propojují témata útěku a vyhnání se zastřešující učební látkou dle učebních osnov, jako je migrace a obyvatelstvo, kultura paměti nebo identita. Na požádání nabízíme přípravné materiály a materiály k následnému zpracování.

Pro vědce a výzkumníky

Akce a konference propojují témata útěku a vyhnání, akademickou knihovnu a archiv svědectví s rozmanitými možnostmi výzkumu, digitálním přístupem ke katalogům knihoven a databázím jiných institucí. 

Dostupnost

Naše Dokumentační centrum se snaží být přístupné pro co nejvíce návštěvníků. Nabízí hmatový naváděcí systém, stanoviště, která lze vnímat hmatem, a rovněž videa v německém znakovém jazyce. Audioprůvodce a vysvětlující filmy poskytují informace srozumitelným jazykem.

Servis pro návštěvníky

+ 49 30 206 29 98-50

gruppen@f-v-v.de

Educational Services © Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung

Vzdělávací služby

Rozmanité a multiperspektivní vzdělávací formáty, včetně prohlídek, workshopů, dalšího vzdělávání a výukových materiálů pro přípravu a následnou práci ve třídě. 

Dokumentationszentrum © Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, Foto: Dawin Meckel

Archi­tektura

Velkolepá architektura Stefana a Bernharda Marteových spojuje historickou, památkově chráněnou budovu s pozoruhodnou novou stavbou. Obě části budovy jsou propojeny úzkým otvorem, kterým dovnitř proudí denní světlo.